Qian, Liang, Yangzhou Polytechnic Institute, China