Han, Song-Yi, Kangwon National University, Korea, Republic of