Qian, Yingzhi, Bosch Rexroth (Changzhou) Co., Ltd., China